Stoltheten

Når du ikke får gjort de små ting
Du gjerne vil ha gjort
Du må få gjort for ikke å må gjøre mer
Fordi du ikke fikk gjort de små ting

lørdag, februar 18, 2006

Dialog


Ordet "det" er kanskje litt vel mye i bruk når vi samtaler?

Problemet er når man skal komme frem til enighet eller forståelse og benytter ordet "det" uten å definere hva man mener med "det". Når du tenker deg om så er mange av dine samtaler fyllt med ordet "det". Det ene "det" forklarer det andre "det", og slik fortsetter samtalene uten at du har kontroll på om sender og mottaker snakker om de samme ting. En misforståelse omkring ordet "det" tidlig i samtalen har kanskje forkludret alt håp om den gode dialog?

Når det er sagt, så må vi også huske på at alle støtteord er et tegn på at man har en dialog på samme sosiale nivå. Viktig her å ikke la ordet komme før det sosiale nivå.